Michael B. Jordan s'ha traslladat finalment a casa dels seus pares

'Van encendre encens i van blanquejar-la i em van desfer de tots, i després em vaig quedar.'