Ivana Trump ni tan sols dirà el nom de Marla Maples

No preguntis a la primera esposa del president sobre la seva altra ex-parella ...