'Jackass' va deixar una estela de dolor, detencions i addiccions

Una vegada que les càmeres van deixar de rodar, diverses de les estrelles del programa van quedar greument ferides i patien problemes d'abús de substàncies.